КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

В качеството си на Консултант по Закона за устройство на територията с Лиценз No. ЛК – 000133/14.07.2004 г., ТРАНСГЕО предоставя следните консултантски услуги: