ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ

За да бъде веведен в експлоатация един строителен обект, трябва да му бъде направен така наречения "Технически паспорт", включващ в себе си информация за изпълнението на всички части от инвестиционния проект. Специалистите на ТРАНСГЕО могат изработят за Вас този паспорт. За целта трябва да бъдат предоставени следните документи:
  • Пълна проектна долументация за обекта по всички части;
  • Протоколи по време на строителството;
  • Екзекутивни чертежи;
Срокът за изпълнение на услугата е зависимост от обема и спецификата на конкретния обект.