ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

Основен предмет на дейност на ТРАНСГЕО е инвестиционно проектиране на железопътни линии, пътища, сгради, пътни и железопътни съоръжения. Фирмата се е специализирала основно в проектиране на железопътни линии и прилежащите съоръжения във всички фази и части на инвестиционния проект.

С високо квалифицирани собствени кадри и партньори ТРАНСГЕО извършва:
  • геотехническо проучване на земната основа;
  • геодезическо заснемане;
  • проект за оптимизация на пътя;
  • проектиране на малки съоръжения;
  • проектиране по части: Осигурителни и съобщителни инсталации, Електрическа, Организация и безопасност на движението, План за безопасност и здраве;
  • изграждане на времененни и постоянни реперажи;
  • изработване на екзекутивна документация;
  • авторски надзор.