СТРУКТУРА НА ФИРМАТА

ТРАНСГЕО е създадена с частен капитал през 1992 г. с мисията да работи за подобряване на железопътната инфраструктура в България.

Целта на основателите на фирмата е оптимизирането на геометрията на железния път, чрез внедряването на нови методи за шениране и репериране. В годините целите се разширяват и обхващат целия процес на инвестиционното проектиране във всички фази и части на проекта. Като съпътстваща дейност се явява дейността „строителен надзор”.

Организационната структура на ТРАНСГЕО включва следните отдели:

ТРАНСГЕО разполага с 2 постоянни офиса - основен в град София и един в град Сливен.