РЕФЕРЕНЦИИ И ОТЗИВИ

 • Сп. „Железопътен транспорт”, бр. 10/2007 г. Виж документа
 • В. „Железничар”, бр. 16/2007 г. Виж документа
 • В. „Български транспортен вестник”, бр. 14/2007 г. Виж документа
 • Извадка от електронната страница на Министерство на транспорта и съобщенията на Р. България - 2002 г. Виж документа (PDF)
 • В. „Факт”, бр. 62/2000 г. Виж документа
 • Национална компания „Железопътна инфраструктура” – Централно управление Виж документа
 • БДЖ – Генерална дирекция, Поделение „Железопътна инфраструктура” Виж документа
 • ЖС Бърно, Чехия Виж документа
 • Национална компания „Железопътна инфраструктура” – ПЕПЖИ Русе Виж документа
 • Национална компания „Железопътна инфраструктура” – ПЕПЖИ Стара Загора Виж документа
 • БТК - ЕАД, Национално управление „Радио и телевизионни станции” Виж документа
 • Агенция по кадастъра, Служба по кадастъра - Смолян Виж документа
 • Министерство на земеделието и горите, Поземлена комисия „Връбница”, гр. София Виж документа
 • Община Стралджа, Област Ямбол Виж документа
 • Министерство на труда и социалната политика, Проект „Красива България” Виж документа