ЗА КОНТАКТИ:

Централен офис
Aдрес: София 1799, бул. "Александър Малинов" №80А
Тел. (02) 400 33 94, (02) 831 01 31
E-mail: office@transgeo-bg.com

Kaрта на района:

Вижте ТРАНСГЕО на по-голяма карта
Oфис - град Сливен
Aдрес: 8800 гр. Сливен, Бул. „Цар освободител” №14, ет. 1, офис 2
Телeфон: (044) 62 29 69;
E-mail: sliven@transgeo-bg.com

Kaрта на района:


Вижте ТРАНСГЕО на по-голяма карта.Офис - гр. Пловдив
Aдрес:4002 гр. Пловдив, ул. „Васил Априлов” №43, ет.2, офис 4
Телeфон:(02) 400 33 89
E-mail: t.kirov@transgeo-bg.com

Kaрта на района:

Вижте ТРАНСГЕО на по-голяма картаОфис - гр. Мездра
Aдрес:3100, бул. „Александър Стамболийски” №105, ет.2, офис 3
Телeфон: (02) 400 33 85
E-mail: n.dimitrov@transgeo-bg.com

Kaрта на района:

Вижте ТРАНСГЕО на по-голяма карта