КАДАСТРАЛНИ УСЛУГИ

ТРАНСГЕО предоставя следните услуги, свързани с кадастралната карта и кадастралния регистър: