КАДАСТРАЛНИ УСЛУГИ

ТРАНСГЕО ЕООД предоставя следните услуги, свързани с кадастралната карта и кадастралния регистър: