Стартира изработването на Кадастрална карта на район Възраждане на Столична Община

Знаете ли, че вече започна изработването на цифрова кадастрална карта на район Възраждане?Считано от август месец и във връзка със заповед № РД-16-16 от 20.08.2014 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, фирма ТРАНСГЕО, в консорциум с фирма "МАПЕКС" АД, стартираха изработването на кадастрална карта и регистри на район Възраждане на Столична Община.

Срокът за изработване е 9 месеца.

За да информираме обществото, инициирахме разяснителна кампания за собствениците на недвижими имоти, относно техните задължения, възникващи във връзка с разработването на кадастър на територията на район Възраждане. Разпратени бяха 9500 информационни брошури до всички заинтересовани лица.

Ако сте собственик на недвижим имот на територията на район Възраждане, вижте нашата информационна брошура.


Какви ще са дейностите ни, в изпълнение на проекта:ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ И АНКЕТИРАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ


Необходимо е присъствието на собствениците на недвижими имоти на територията на р-н Възраждане. За целта изготвихме графици, по които ще се изпълнява тази дейност. Вижте графиците тук.
Графиците ще бъдат достъпни и в Службата по геодезия, картография и кадастър, гр. София (http://www.cadastre.bg/contacts/sgkk-sofiya), както и в сградата на общината, район Възраждане (http://so-vazrajdane.dir.bg/).


ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

От собствениците на недвижими имоти ще се изисква да предоставят копия от документи за собственост на имоти, сгради и самостоятелни обекти, както и копия от архитектурни проекти за сгради със самостоятелни обекти.

Срокът за предоставяне на документи е от 01.11.2014 г. до 01.12.2014 г.

Мястото за предоставяне на документи е: сградата на р-н Възраждане, СО на адрес Бул. Ал. Стамболийски, № 62, партер (http://so-vazrajdane.dir.bg/),

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, в интерес на всеки собственик е да съдейства и следи за правилното отразяване на неговата недвижима собственост в новосъздадената кадастрална карта! За целта в закона са предвидени срокове за безплатно отстраняване на грешки и пропуски - вижте чл. 46 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

Имате въпроси, моля обърнете се към нашите специалисти!