За контакти:

Централен офис
Aдрес: София 1799, бул. "Александър Малинов" №80А
Тел. (02) 400 33 94, (02) 831 01 31
Факс: (02) 400 33 95
E-mail: office@transgeo-bg.com

Kaрта на района:


Вижте ТРАНСГЕО ООД на по-голяма карта
Oфис - град Сливен
Aдрес: 8800 гр. Сливен, Бул. „Цар освободител” №14, ет. 1, офис 2
Телeфон: (044) 62 29 69;
E-mail: sliven@transgeo-bg.com

Kaрта на района:


Вижте ТРАНСГЕО ООД на по-голяма карта