АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ ЗА ПЛОЩ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ

Има случаи, в които площта на самостоятелния обект отразен в кадастралната карта и кадастралните регистри не отговаря на действителната площ или въобще отсъства като атрибут на самостоятелния обект. По този начин, ако заявите издаването на схема на самостоятелния обект от СГКК, в нея или ще има отразена грешна площ, или въобще няма да има зададена площ. Причините за това може да са най-различни: грешка при вписването на данните, не е вписан документ за собственост, площта от документа за собственост е сгрешена или не е актуална, липса или неактуалност на архитектурния чертеж, поради настъпили преустройства на самостоятелния обект, без необходимата за това документация и др.

Ако възникне такава ситуация ТРАНСГЕО може да ви помогне в коригирането на проблема, като наш специалист ще направи архитектурно заснемане на самостоятелния обект на място и ще изеработи схема в съответствие с "Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри" с всички направени измервания и изчислена действителната площ на обекта.

Тази схема може да представите пред СГКК за коригиране на проблема с площта на самостоятелния обект.

За тази цел са необходими следните документи:
Срока за изпълнение на услугата е:
  • за обикновена услуга – 7 работни дни;
  • за бърза услуга – 3 работни дни.