ЗАСНЕМАНЕ С ДРОН И ИЗРАБОТВАНЕ НА 3D МОДЕЛ

С развитието на съвременната техника за заснемане с висока резолюция става все по-актуално използването на безпилотни летателни апарати (дронове) за заснемане на терена, елементите от инфраструктурата върху него и растителната покривка. ТРАНСГЕО може да осъществи такова заснемане с дрон и в последствие на направи цифров модел на терена, ортофото план, 3D модел на отделна сграда с прилежащия и терен или определяне на количества изкопи и насипи. При необходимост от повишавана на точността заснемането с дрон се комбинира с допълнителни геодезически измервания на място.

Срокът за изпълнение на задачата зависи от обхвата и се определя индивидуално за всяка конкретна задача.

За осъществаване на заснемането е необходимо следното:
  • Схема на обхвата на територията за заснемане;
  • Осигурен достъп до територията по терена и по въздуха.