Изготвяне на идеен проект за отклонение от трета метролиния към квартал „Слатина“

Приключи работата по проект: Изготвяне на идеен проект за отклонение от трета метролиния към квартал „Слатина“, където проектантският екип на ТРАНСГЕО, в рамките на проектното метротрасе с дължина 5690 метра и 6 броя метростанции, изготви проектната документация, със съответните чертежи и количествени сметки, съгласно Техническата спецификация, по следните части:
  • Електрически сиситеми и инсталации, Тяговопонизителни и понизителни станции, Заземителни инсталации, Въшно електрозахранване, част Автоматика и телемеханика;
  • Система за телекомуникационно управление на влаковото движение /CBTC Communicaton Based Train Control/;
  • Контактна мрежа.