Подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия Радомир – Гюешево – граница с Република Македония“


Фирма ТРАНСГЕО започна работата по обект Подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия Радомир – Гюешево – граница с Република Македония“ по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Оптимизация и актуализация на предпроектни проучвания и идеен проект за модернизация на железопътния участък Радомир – Гюешево, идейно проектиране за железопътния участък Гюешево – граница с Република Македония и изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътните участъци Радомир – Гюешево и Гюешево –граница с Р. Македония” (№6474 /17.06.2019)