СВОБОДНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ ВЪВ ФИРМАТА


ПРОЕКТАНТ ПЪТИЩА
Ref. No. RO_2020

Описание

ТРАНСГЕО е специализирана фирма за инженерни и консултантски услуги.

Основни задачи и отговорности
 • Изготвяне на прединвестиционни проучвания идейни и технически проекти за ново строителство, реконструкция и рехабилитация на пътища и улици;
 • Организация и изпълнение на дейностите свързани с пътното проектиране;
 • Изготвяне на проекти за организация и безопасност на движението;
 • Изготвяне на проекти за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи;
 • Участие в експертни съвети и защита на проектите;
 • Съгласуване на проекти с необходимите инстанции;
 • Авторски надзор по време на строителство.

Изисквания
 • Висше техническо образование по „Транспортно строителство“, специализация Пътно строителство;
 • Опит като проектант част „Пътища“ или работа в сферата на пътното строителство – 5 г.;
 • Отлично познаване и умения за прилагане на нормативната уредба, свързана с пътното проектиране (наредби, правилници и др.) и процедурите по съгласуване и одобрение на проектната документация;
 • Работа със специализиран софтуер (AutoCAD, Civil 3D, MS Office, и др.);
 • Отлични комуникативни и организационни умения;
 • Желание и умения за работа в екип;
 • Умение да предава професионалния си опит и да обучава;
 • Владеенето на английски и/или немски, италиански и полски език ще се счита за предимство;
 • Свидетелство за управление на МПС е предимство.
Информация за кандидатстване
 • Месторабота: България, София, Пловдив, Сливен, Мездра
 • Референтен номер: RO_2020
 • Как да кандидатствате: Изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо
Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни. ТРАНСГЕО в качеството си на администратор, гарантира пълна защита.