СВОБОДНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ ВЪВ ФИРМАТА


ГЕОДЕЗИСТ
Ref. No. GD_2020

Описание

ТРАНСГЕО е специализирана фирма за инженерни и консултантски услуги.

Основни задачи и отговорности
 • Създаване на геодезически мрежи;
 • Създаване на специализирани карти;
 • Създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри;
 • Геодезическо осигуряване на строителството;
 • Изработка на проекти по част Геодезия в инвестиционното проектиране.

Изисквания
 • Висше техническо образование специалност – Геодезия;
 • Трудов стаж в областта на Геодезията и Кадастъра – мин. 3 г.;
 • Работа със специализиран софтуер (MS Windows, MS Office, AutoCAD);
 • Членство в КИИП и правоспособно лице по кадастър е предимство;
 • Умения за работа с геодезически инструменти и софтуер;
 • Умение да взима самостоятелни проектантски решения;
 • Мотивация за работа, проява на отговорност и спазване на сроковете, отлични комуникативни умения, организираност, самоинициатива, умение за работа в екип;
 • познания и/или опит в технологии за дистанционно изследване чрез БЛА е предимство;
 • Владеенето на английски и/или немски, италиански и полски език ще се счита за предимство;
 • Свидетелство за управление на МПС е предимство.
Информация за кандидатстване
 • Месторабота: България, София, Пловдив, Сливен, Мездра
 • Референтен номер: GD_2020
 • Как да кандидатствате: Изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо
Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни. ТРАНСГЕО в качеството си на администратор, гарантира пълна защита.