TEST FONT

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК СТРАЛДЖА – ЦЕРКОВСКИ, ЧАСТ ОТ ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО ЖП ЛИНИЯТА ПЛОВДИВ – БУРГАС – ФАЗА 2“

Страна по договора: Партньор в „СЕТ“ ДЗЗД
Местоположение: България, Област: Бургас, Община: Карнобат
Дати: 01/2017 – 02/2018

rewerwrrgfsgfdgdgd