Покажи/Скрий

Preparation of a detailed site development plan and Technical designs for the project "Modernization of the railway line Sofia – Plovdiv: railway sections Sofia - Elin Pelin and Elin Pelin - September", Lot 2

Възложител: ДП „ТСВ” / ДП „НК Железопътна инфраструктура”

Етап 1 – Изготвяне на работен проект
Етап 2 – Упражняване на авторски надзор, изготвяне на екзекутивна документация и кадастрално заснемане на изпълненото строителство