ОБЕКТИ ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ (ФОРМАТИРАНЕ)


Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ), България
Период на изпълнение: XXXXXXXXXX
Държава: България

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Пренасяне
ин­фор­ма­ци­он­ни­те ин­фор­ма­ци­он­ни­те ин­фор­ма­ци­он­ни­те ин­фор­ма­ци­он­ни­те ин­фор­ма­ци­он­ни­те ин­фор­ма­ци­он­ни­те ин­фор­ма­ци­он­ни­те ин­фор­ма­ци­он­ни­те https://4.bp.blogspot.com/-t7AyVpnZ2Ts/WmSmCLqtSoI/AAAAAAAAA4E/ehtyAn9q0UwgKmZ3XR2cfKLIWP-lZyilQCPcBGAYYCw/s200/NO_IMAGES.gif