Завърши разработването на техническия проект за участък Елин Пелин – Ихтиман

Завърши разработването на техническия проект, като резултат от изпълнение на договор Договор 4898/30.01.2015г. „Изготвяне на  ПУП и технически проекти за проект: „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив:  жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин - Септември“ за участък Елин Пелин – Ихтиман, сключен между ДП НКЖИ и ДЗЗД ЕЛИХ, където ТРАНСГЕО е водещ партньор в обединениетo.

Настоящата визуализация представя виртуално пътуване над изпълненото проектно трасе в участъка Елин Пелин – Ихтиман, изготвена на база разработения от ДЗЗД ЕЛИХ технически проект.