Обществено обсъждане на проект: Раз­ви­тие на ж.п. възел Пловдив, меж­ду­га­рие Пловдив – Филипово

На 14.12.2016 г. в залата на общинския съвет на община Пловдив се проведе обществено обсъждане на проект: Развитие на ж.п. възел Пловдив, междугарие Пловдив – Филипово. Акцентът на проекта е предвидената жп естакада с дължина 1122 m, чрез която се елиминират съществуващите прелези при булевардите „Пещерско шосе“, „Свобода“ и „6-ти септември“.

Проектът за участъка е представен чрез реалистична 3D визуализация.