Изготвяне на предварителни проучвания и идеен проект по части железен път и геодезия за изграждане на железопътна връзка между жп гара Бургас и летище Бургас

През месец декември 2015 г. на експертен технически съвет в ДП НКЖИ бяха одобрени проектните разработки за „Изготвяне на предварителни проучвания и идеен проект по части железен път и геодезия з изграждане на железопътна връзка между жп гара Бургас и летище Бургас“. Проектът е разработен ТРАНСГЕО и включва следните части: Геодезия и Железен път - във фаза идеен проект, Геология, Конструктивна за съоръжения, Сигнализация и телекомуникации, Пътна, Технологична – във фаза предварителни проучвания. За осъществяване на връзката с летище Бургас частично ще се използва трасето на съществуващата линия за г. Сарафово (гара Бургас, гара Владимир Павлов до пътен възел за с. Каблешково), след което по ново трасе и с тунелно преминаване под път I-9 (с дължина ~120 m) жп линията достига ареала на летище Бургас (в непосредствена близост до автобусната спирка). Новата жп линия ще осигури удобна и бърза връзка с гр. Бургас, както на пътниците от и за летището, така и на жителите на кв. Сарафово. В участъка от гара Владимир Павлов до сп. летище Бургас са предвидени междинни жп спирки (стадион „Лазур“, „Морска градина“, при бъдещ кв. „Ъгъла“) и гара „Черноморски солници“ за разминаване на влакове.