Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2

ДЗЗД Тракия консулт с водещ партньор ТРАНСГЕО предаде проектните разработки за „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“, които трябва да бъдат изпълнени по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ в периода 2014 – 2020 г. и получи одобрение за тях от Възложителя по договора за техническа помощ с ДП НКЖИ.

Техническата помощ включва два проекта: „Развитие на жп възел Пловдив” и „Подготовка за строителство на участъци по железопътната линия Пловдив – Бургас“ по следните позиции: Изграждане на оптичен кабел; Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези; Изграждане на системи за сигнализация (ETCS ниво 1); Рехабилитация на железопътен участък Пловдив – Оризово; Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово; Модернизация на железопътен участък Ямбол – Зимница, при г. Завой; Реконструкция на стрелковото развитие на г. Зимница; Рехабилитация на контактната мрежа в участъка Зимница – Церковски; Рехабилитация на железопътната отсечка Стралджа – Церковски; Ремонт на сгради и съоръжения в гаров комплекс Карнобат; Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград – Айтос; Внедряване на гарови централизации в участъка Карнобат – Бургас.