Стартира договора за участък Елин Пелин - ИхтиманПодписване на договора Елин Пелин - ИхтиманНа 30.01.2015 г. в сградата на ДП НКЖИ от името на Дружество по ЗЗД „ЕЛИХ“ инж. Милена Илиева, Прокурист на ТРАНСГЕО и представляващ обединението, подписа договора по проект: „Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: „Модернизация на железопътна линия София - Пловдив: жп участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин – Септември”, за Обособена позиция 2 -  участък Елин Пелин -  Ихтиман.

Договорът е на стойност 10 230 000 лева без ДДС, а съдружници в обединението са ТРАНСГЕО, ХТГ ИНЖЕНЬОРБЮРО ГмбХ, СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ АД, КРАМП ИНЖЕНЕРИНГ ООД и АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ ООД.

Срокът за изпълнение на договора е 12 месеца.

 Железопътната линия София - Пловдив е част от Коридор ІV съгласно Регламент на ЕС № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за насоките на Съюза за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа и като такъв, нейната модернизация е сред приоритетните проекти на Оперативна програма „Транспорт” 2007 - 2013 г.

С проекта „Модернизация на железопътна линия София - Пловдив: жп участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин – Септември” ще се реши един от най-проблемните участъци на общоевропейската железопътна мрежа в Югоизточна Европа, разположен на най-пряката връзка между Западна и Централна Европа с Близкия Изток и Азия през новоизградения тунел под Босфора. Ще се създаде възможност за качествена железопътна връзка на градовете Анкара, Истанбул и София с останалите столици на страните - членки на Европейския съюз (ЕС). Железопътната линия София - Пловдив е и сред най-важните железопътни връзки в страната с важно регионално икономическо и стратегическо значение, като линия съединяваща едни от най-големите индустриални центрове - София с Пловдив, Бургас, Стара Загора и цяла югоизточна България.

За целите на модернизацията, железопътна линия от София - Септември е разделена на три участъка, по отношение на техническото проектиране, като участникът ДЗЗД „ЕЛИХ“ е избрал втория от Елин Пелин до Ихтиман, който е с начало входна стрелка №2 на гара Елин Пелин, намираща се на нов km 22+849 (стар km 23+112), мерено по Път I. Краят на участъка е нов km 53+400 (мерено по Път I), намиращ се преди входната гърловина на гара Ихтиман.