Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ), България
Период на изпълнение:: юли 2014 - март 2017


Обхват на проекта:

Създаване на КККР за имоти собственост на ДП НКЖИ на територията на области: Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас, oбща площ 521 xa.
Изработване на ПУП за проекти:
  • П1- Развитие на ЖП възел Пловдив;</ li>
  • П2. поз. 2 - Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътният участк Пловдив-Бургас;</ li>
  • П2. поз. 5 - Модернизация на участък Оризово –Михайлово;</ li>
  • П2. поз. 6 - Модернизация на участък Ямбол-Зимница, при гара Завой;</ li>
  • П2. поз. 11 - Изграждане на лесозащитен пояс в междугарието Черноград- Айтос</ li>