Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ), България
Период на изпълнение:: юли 2014 - до настоящия момент

Цел на проекта:

Развитие на железопътната инфраструктура в съответствие с европейските стандарти и транспортна политика; Оптимизация на съществуващата инфраструктура, свързана с безопасността на железопътната мрежа; Подобряване експлоатационния железопътен процес;

Обхват на проекта:

ТРАНСГЕО участва в разработването на проекта в качеството на водещ партньор в консорциум ДЗЗД “Тракия консулт” и изпълни цялостното управление и администриране на договора.
Договорът е изпълнен на 3 етапа, осъществени в пълен обем съгласно изискванията на техническата спецификация на Възложителя:
В обхвата на договора са включени следните проекти и отделни позиции:

    Проект 1 – „Развитие на жп възел Пловдив”;  Проект 2 –&#8194„Подготовка за строителство на участъци по железопътната линия Пловдив – Бургас“, включващ дейностите по следните обособени позиции:
 • Поз.1 – Изграждане на оптичен кабел по линията Пловдив – Бургас;
 • Поз.2 – Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътния участък Пловдив – Бургас;
 • Поз.3 – Изграждане на системи за сигнализация по жп линия Пловдив – Бургас (ETCS ниво 1, версия 2.3.0d);
 • Поз.4 – Рехабилитация на железопътен участък Скутаре – Оризово;
 • Поз.5 – Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово;
 • Поз.6 – Модернизация на железопътен участък Ямбол – Зимница, при гара Завой;
 • Поз.7 – Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница;
 • Поз.8 – Рехабилитация на контактната мрежа в междугарието Зимница – Церковски, вкл. гара Стралджа;
 • Поз.9 – Рехабилитация на железопътната отсечка Стралджа – Церковски;
 • Поз.10 – Ремонт на сгради и съоръжения в гаров комплекс Карнобат;
 • Поз.11– Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград – Айтос;
 • Поз.12 – Внедряване на гарови централизации в участъка Карнобат – Бургас.
Акценти от проекта

 • Изграждане на системи за сигнализация- 18бр. маршрутно компютърни централизации, диспечерска централизация и система за контрол на влаковото движение – ETCS ниво 1;
 • Изграждане на оптична кабелна мрежа и системи за телекомуникации в участъка Пловдив - Бургас;
 • Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за безконфликтно пресичане с железопътната инфраструктура в обхвата на отсечката Пловдив - Бургас;
 • Модернизация на съществуващата инфраструктура за жп участъци: ЖП възел Пловдив, Скутаре – Оризово;
 • Удвояване и увеличаване на проектната скорост (160 km/h) за жп участъците Оризово – Михайлово и Ямбол – Зимница при гара Завой;
 • Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница;
 • Ремонт на сгради и съоръжения в гаров комплекс Карнобат;