Първо разрешение за строеж за обект Харманли - Свиленград

На 18.10.2012 г. е получено първото разрешение за строеж на обекта, а именно за железопътната отсечка Свиленград - Гръцка граница.