Обект Раднево - Гълъбово. Природата срещу хората

Придошлата вода отнесе част от ж.п. линията в участъка Раднево - Гълъбово през м. февруари 2012 г. и спря влаковото движение в участъка. Но благодарение на бързата и професионална намеса на фирма ДП "ТСВ" с проектант ТРАНСГЕО, само за месец връзката беше възстановена. Окончателното прикючване на работата по обекта беше направено в началото на м. май.