Стартира обект Харманли - Свиленград

На 19.01.2012 г. ТРАНСГЕО подписа договор за изпълнение на проектирането на обект:
Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград” по обособена позиция 2 – „Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Харманли - Свиленград (от км 266+000 в междугарието Симеоновград - Харманли до км 297+750 в междугарието Свиленград - граница с Република Турция), включително гарите Харманли и Свиленград и всички гари и спирки между тях, с приблизителна дължина на железния път 34 км и рехабилитация и електрификация на железопътната линия Свиленград - граница с Република Гърция с приблизителна дължина 4 км.
Проектантският екип на ТРАНСГЕО ще изпълнява проектирането по всички части от инвестиционния проект.

Договорът за проектиране е подписан със Сдружение "Железопътна инфраструктура 2011", в което участват австрийската фирма ПОРР Бау ГмбХ и българската фирма ПСТ ХОЛДИНГ, които ще извършват строителството на обекта.


Възложител на обекта е НК "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА".

Строителният надзор се осъществява от Сдружение "ПСРСТ".
Обекта се финансира по оперативна програма ТРАНСПОРТ от Кохезионен фонд на Европейския съюз и Българското правителство.