Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ), България
Период на изпълнение:: януари 2012 – май 2016


Обхват на проекта:

Проект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград, Фаза 4.2. Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Харманли – Свиленград (от км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли до км 297+750 в междугарието Свиленград – граница с Република Турция), включително гарите Харманли и Свиленград и всички гари и спирки между тях, с приблизителна дължина на железния път 34 км и рехабилитация и електрификация на железопътната линия Свиленград – граница с Република Гърция с приблизителна дължина 4 км” (Коридори IV и X - отклонение C) включва следните дейности:

  • Създаване на РГО;
  • Геодезическа снимка на трасето в полоса необходима за проектиране и изработване на геодезически план;
  • Изработване на частично изменение на план за регулация (ЧИПР)- гр. Любимец;
  • План схема за вертикално планиране и комуникационно-транспортен план;
  • Изработване на екзекутивна документация;
  • Техническа документация за уд. по чл.54а от ЗКИР;