Договор Стамболийски - Пловдив

На 05.07.2011 г. Генералния директор на ДП „НК ЖИ” подписа договори за проектиране и строителство на ж.п. линията Септември – Пловдив с избраните изпълнители. Изпълнител за Лот 3 – Модернизация на железопътната отсечка Стамболийски – Пловдив, включително гара Тодор Каблешков, е ПОРР Бау ГмбХ. Официални подизпълнители са ТРАНСГЕО, Кейбилд ЕАД и Авис инженеринг ЕООД.