Геодезическо заснемане АМ Струма Лот 3

На 19.09.2011 г. Агенция „Пътна инфраструктура: подписа договор с ТРАНСГЕО за „Извършване на геодезическо заснемане и създаване на геодезическа основа в обхвата на проектното трасе на АМ Струма Лот 3 Благоевград – Сандански.