Възложител: ДЗЗД „Консорциум ТБС 2012-2016”
Период на изпълнение: август 2011 – септември 2011Обхват на проекта:
  • Създаване на РГО;
  • Геодезическа снимка на трасето в полоса необходима за проектиране и изработване на геодезически план.