ТРАНСГЕО въвежда интегрирана система за управление

ТРАНСГЕО ООД работи по интегрирана система за управление съгласно стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007, със следния обхват: Инвестиционно проектиране, Кадастър и геодезия, Консултантска дейност по смисъла на ЗУТ, Разработка на специализиран софтуер.