45 г. ПГТС "Арх.Й.Миланов" Перник

45 г. ПГТС "Арх.Й.Миланов" Перник Дори и в периода на икономическа криза, ТРАНСГЕО остана вярна на своята политика за подпомагане развитието на младите хора, като се включи в изпълнението на проект по Националната програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”.
     ТРАНСГЕО дари 35 100 лева под формата на 50% съфинансиране по проекта на Професионалната гимназия по техника и строителство „Арх. Йордан Миланов”  Перник, като достави цялостното оборудване за новия модерно обзаведен кабинет по геодезия - геодезически инструменти, компютри свързани в локална мрежа, специализирани програмни продукти, мултимедия.
     В деня на строителя - 26.10.2010 г., ПГТС „Арх. Йордан Миланов” Перник тържествено чества 45 години от създаването си. Заместник министърът на образованието Милена Дамянова откри обновения корпус, част от който е и новият кабинет по геодезия.