Възложител: НК „Железопътна инфраструктура”
Период на изпълнение:: февруари 2010 - септември 2013


Обхват на проекта:
  • Изготвяне на екзекутивна документация;
  • Документи за издаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР;