Общо събрание на БАКФЖС - 04.02.2010 г

<b>Общо събрание на БАКФЖС</b>На 04.02.2010 г. се проведе годишното отчетно-изборно събрание на БАКФЖС.  За нови членове бяха приети фирмите „ТИПСА” ЕООД и „ЕЛСИ КОНСУЛТ” ЕООД.
     Избран беше Управителен съвет с нов двугодишен мандат.
     Общото събрание избра инж. Тома Йоцов – Управител на ЕТ „ТРАПС–Тома Йоцов” за председател на УС, а инж. Севдалин Вълнаров – Управител на „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ” ООД и инж. Илия Илиев – Управител на ТРАНСГЕО за заместник председатели.