Възложител: Министерство на транспорта, ин­фор­ма­ци­он­ни­те технологии и съобщенията, България
Период на изпълнение:септември 2009–ноември 2010


Цел на проекта:

Оптимизация на съществуващата инфраструктура, свързана с безопасността на железопътната мрежа и подобряване експлоатационния железопътен процес в региона на град София в съответствие с европейските стандарти и транспортна политика.

Обхват на дейностите:

Като партньор в Консорциум Евротранспроект Груп, ТРАНСГЕО изпълни във фазите на проекта Предпроектно проучване и разработване на варианти и във фаза Идеен проект за:

  • Част Железен път;
  • Обследване на сградния фонд и съставяне на технически паспорти;
  • Част Сгради;
Акценти от проекта:
  • Обследване на съществуващата инфраструктура и разработване на сценарии за развитие във фазата на предпроектните проучвания;
  • Идеен проект за жп участъци: Гара Биримирци; Междугарие Биримирци – Подуене разпр. източен район; Междугарие ПДТ Запад – Биримирци;