Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ), България
Период на изпълнение: август 2009 – ноември 2010


Цел на проекта:

Подобряване на интермодалността в югоизточния регион на ЕС чрез създаване на условия за оптимално взаимодействие и интеграция на различните видове транспорт.


Обхват на проекта:
  • Оценка на нуждите и определяне на строителен обект;
  • Идеен проект;
  • Стратегия за публично-частно партньорство;
  • Стратегия за обществена поръчка и тръжна документация.

ТРАНСГЕО участва в разработването на проекта като партньор в Консорциум заедно с Нет Инженеринг.


Акценти от проекта:
  • Идеен проект за коловозно развитие, включително гара Тодор Каблешков, осигуряващо коловози за блок влакове, независима маневрена дейност от и към терминала, спрямо редовното влаково движение;
  • Идеен проект в два варианта по останалите части на проекта;