Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ), България
Период на изпълнение: юни 2009 – август 2010


Цел на проекта:

Възстановяване проектните параметри на жп линията Русе Варна, подобряване на техническото състояние на елементите от железопътната инфраструктура.


Обхват на проекта:

В ролята на подизпълнител на консорциум "Евротранспроект" - НЕТ Инженеринг, ТРАНСГЕО изпълни анализ на съществуващото положение и проектиране във фаза Технически проект по части Железен път, Сгради и Геодезия.


Акценти от проекта:
  • Обследване и оптимизация на съществуващото трасе на жп линията;
  • Ремонт на съществуващите съоръжения;
  • Сметна документация