Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ)
Период на изпълнение: декември 2008 – ноември 2011

Обхват на проекта:
  • Създаване РГО;
  • Геодезическото заснемане на границите на поземлените имоти;
  • Създаване на КККР;
  • Създаване карта на контактна зона