Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ), България
Период на изпълнение: ноември 2008 – септември 2010


Цел на проекта:

Трайно решаване на проблемите с габарит, слаба основа, течове от конструкцията.


Обхват на проекта:

В ролята на подизпълнител на Консорциум RVP Koehne – Евротранспорект - ThyssenKrupp за проектантска дейност в инженерингов договор, екипът на ТРАНСГЕО отговаряше за цялостното управление на проектантските работи, а в обхвата на всеки от етапите изпълни следните дейности:


Акценти от проекта:

Етап I - Обследване
  • Пълно геодезическо заснемане на профила на тунела и прилежащите съоръжения (железен път, контактна мрежа, ниши за прикритие);
Етап II – Проектиране (двуфазно – идеен и технически)
  • Изследване за габарит и проект по част Железен път – прилагане на иновативна безбаластова конструкция за железния път (Y стоманени траверси върху асфалтобетонова основа);
Етап III – Изпълнение на строително - ремонтните дейности
  • Геодезически дейности осигуряващи трисменен режим на работа;
  • Авторски надзор и изработване на екзекутивна документация;
  • Шенаж и репераж на железния път.