Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура”
Период на изпълнение: октомври.2008 – февруари 2009

Обхват на проекта:
  • Изработване на РГО;
  • Изработване карта на контактна зона.
  • Създване на КККР.