Възложител: Македонски железници – сектор за инфраструктура, Република Македония
Период на изпълнение: май 2008 – юли 2010


Цел на проекта:

Разработване на техническа документация за общо изследване и избор на оптимален вариант за изграждане на железопътна линия Кичево – Граница Република Албания – Лин (Поградец).

Обхват на проекта:

В ролята на подизпълнител на "Евротранспроект" ООД, ТРАНСГЕО изпълни анализ на съществуващото положение и идеен проект по част Сгради.