Възложител: Министерство на транспорта, ин­фор­ма­ци­он­ни­те технологии и съобщенията, България
Период на изпълнение: септември 2007 – октомври 2009

Цел на проекта:

Модернизация на Коридор IV, свързване с новия мост над р. Дунав при Видин-Калафат


Обхват на проекта:

В ролята на подизпълнител на Консорциум IBERINSA - ILF Consulting Engineers- INECO - ТРАНССИСТЕМ – Геотехноинженеринг, ТРАНСГЕО изпълни следните дейности:

  • Предпроектни проучвания;
  • Идейно проектиране по части Железен път, Съоръжения, Сгради;
  • Геодезия във фазите на проекта.