Възложител: Риофиса България ООД
Период на изпълнение: март 2007 - март 2007
Обхват на проекта:

Парцелът граничи с УПИ VIII-761, УПИ VI-1184, УПИ X-1186 и улица - съгласно градоустройствения план на гр. София. Изработени са геодезическа мрежа и геодезически план.