Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ), България
Период на изпълнение: декември 2006 – септември 2007

Цел на проекта:

Подобряване параметрите на железния път и техническото състояние на елементите от железопътната инфраструктура

Обхват на проекта:

В ролята на подизпълнител на "Евротранспроект" ООД, ТРАНСГЕО изпълни следните дейности:
  • Анализ на съществуващото техническо състояние;
  • Технически проекти по части Железен път и Геодезия;
  • Технически спецификации за строителство
Акценти от проекта:
  • Обследване и оптимизация на съществуващото трасе на жп линията;
  • Ремонт на съществуващите съоръжения;
  • Сметна документация