Възложител: Агенция по кадастъра
Период на изпълнение: 2003 – 2004 г.
Обхват на проекта:

Изработени са кадастрална карта и регистри съгласно ЗКИР за гр. Чепеларе и Пампорово.