РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР

ТРАНСГЕО има разработен собствен софтуер за железопътно проектиране и създаване на кадастрални карти и регистри.

Програма TGCad V2.10 е предназначена за създаване на кадастрални и специализирани карти и регистри в цифров вид по изискванията на ЗКИР (Закон за кадастъра и имотния регистър). Програмата работи в среда на "AutoCAD®" като е съвместима с всички версии от “AutoCAD R14” до „AutoCAD 2017” включително. Програмата работи независимо от другите надстройки на AutoCAD, като “Land Desktop”, “Map” и др.

TGCad приема входни данни от следните формати: ZEM версии 1.0 и 2.0, включително и добавките към формата за гороразделяне; CAD версия 1.0, CAD версия 2.0, CAD версия 3.0 и CAD версия 4.0; PLT (OUT) файлове - в "HP-GL" формат (не се поддържа напълно); KOR и KPT файлове от „ТПЛАН”, TCP файлове - собствен формат на програмата. Поддържаните изходни формати са: CAD формат - версии 1.0, 2.0, 3.0 и 4.0; ZEM формат - версии 1.0 и 2.0; DWG+TCP формат. Можете да изтеглите демо версия на програмата: tgcaddemo.zip , инструкции за инсталирането: howtoinstall.pdf , кратко ръководство за работа: TgCadHelp.pdf, последни промени в програмата: TGCad_Journal.pdf и примерни файлове: testfiles.zip.