СВОБОДНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ ВЪВ ФИРМАТА


ИНЖЕНЕР, ГЕОДЕЗИСТ

Задължения:
 • създаване на геодезически мрежи;
 • създаване на специализирани карти;
 • създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри;
 • геодезическо осигуряване на строителството;
 • изработка на проекти по част Геодезия в инвестиционното проектиране.
Изисквания и умения:
 • висше образование (магистър) – Геодезия;
 • минимален трудов стаж в областта на Геодезията и Кадастъра– 3 год.;
 • член на КИИП и правоспособно лице по кадастър;
 • наличие на шофьорска книжка и умения за управление на МПС (активен шофьор);
 • умения за работа с геодезически инструменти и софтуер;
 • умение за работа с PC: добро познаване и работа с MS Windows, MS Office, AutoCAD;
 • умение  да взима самостоятелни проектантски решения;
 • мотивация за работа, проява на отговорност и спазване на сроковете, отлични комуникативни умения, организираност, самоинициатива, умение за работа в екип;
 • познания и/или опит в технологии за дистанционно изследване чрез БЛА е предимство;
 • владеенето на чужд език е предимство.
Ние Ви предлагаме:
 • постоянен трудов договор на пълен работен ден;
 • пълно спазване на трудовото и осигурително законодателство;
 • адекватно заплащане;
 • работа в млад, високо квалифициран и сплотен колектив;
 • работа върху разнообразни и интересни проекти;
 • възможност за професионално развитие.

Моля изпратете трудова автобиография и мотивационно писмо на e-mail:
office@transgeo-bg.com
Телефони за връзка: 02 400 33 94, 02 831 01 31

Трансгео ООД е регистрирана като администратор по Закона за защита на личните данни. Получената информация чрез тази форма, както и всяка друга предоставена ни информация, ще бъде ползвана само за целите на съвместната ни дейност при запазване на пълна конфиденциалност.