Изпълнени обекти в областта "Строителен надзор"

2007 г. Търговски и развлекателен център, разположен върху парцел УПИ IX-1185, зона Задгарова артерия

Възложител: Риджънт Балкан ЕООД

Извършена е оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите съгласно ЗУТ.2006 г. Технически проект за обект „Складова база за съхранение на суровини, опаковъчни материали и готова продукция към таблетен цех на МЕДИКА АД на територията на производствената площадка в гр. Сандански”

Възложител: Медика АД

Извършена е оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите съгласно ЗУТ. Издадено е разрешение за строеж.


2006 г. Технически проект за обект: Терминал (товарна рампа) в г. Зимница, община Стралджа, област Ямбол

Възложител: ДП ТСВ

Строителният надзор на обекта бе извършен с постоянно присъствие на обекта и контрола по време на целия процес в съответствие с изискванията на ЗУТ и неговите изменения и допълнения. Техническият паспорт е направен в съответствие с наредба No.5/28.12.2006 за техническите паспорти на строителни обекти. Разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в екслпоатация) е издадено през м. февруари 2007.

2006 г. Обект «Външно електрозахранване - нов КТП, кабели СрН и кабели НН към жилищна сграда в УПИ No. I-512 а,б,в, кв. 27, м. “Гърдова глава”

Възложител: Бояна Резорт ООД

Извършена е оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и строителен надзор на строежа съгласно изискванията на ЗУТ и нормативните актове към него. Издадено е разрешение за ползване през м. декември 2006 г.2005 г. Строеж: “Складова база за съхранение на суровини, опаковъчни материали и готова продукция към таблетен цех на МЕДИКА АД гр. Сандански – преустройство на първи етаж”.

Възложител: Медика АД – гр. Сандански

Извършена е оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите съгласно ЗУТ. Издадено е разрешение за строеж.